لطفاقبل از تماس موارد زیر را مطالعه کنید

قابلیت استرداد و یاجابجایی وجود ندارد درصورتی که پرداخت وجه شما با مشکل روبروشده است دقت کنید اگر صندلی ها به رنگ مشکی درآمده است وجه شما بزودی برگشت خواهد خورد

زمان رزرو موقت ده دقیقه است

اگر رویدادی راکه برای آن بلیت تهیه کرده اید ساعت آن تغییر و یا در سایت نمایش داده نمی شود ، لطفا منتظر بمانید تا از روابط عمومی رویداد مورد نظر با شما تماس گرفته شود

لطفا در صورت مشکل در خرید از اینجا پیگیری کنید پیگیری

: مدیرسایت محمد جواد عبدی 09126886038
پشتیبانی فقط مشکلات خرید فقط از طریق پیامک 09356869502